CENNÍK VYŠETRENÍ A ÚKONOV

VSTUPNÉ VYŠETRENIE POHYBOVÉHO APARÁTU + FYZIOTERAPIA
Cena (50 min.) - 50 €
Cena (25 min.) - 30 €
Vyšetrenie chodidiel poćitačovou analyzou - 10 €
FYZIOTERAPIA
(manuálna terapia + rehabilitačné cvičenie)
Cena (50 min.) - 40 €
Cena (25 min.) - 20 €
OldPain2Go®
Cena (50 min.) - 40 €

TERMÍN JE MOŽNÉ ZRUŠIŤ BEZ POPLATKU NAJMENEJ 8 HODÍN PRED ZAČIATKOM TERAPIE , INÁČ VÁM BUDE ÚČTOVANÁ PLNÁ SUMA.
KINESIOTAPING bez fyzioterapie - 10 €

KINESIOTAPING v rámci fyzioterapie - 5 €
CENNÍK ORTOPEDICKÝCH VLOŽIEK
VÝROBA ORTOPEDICKÝCH VLOŽIEK NA MIERU
(city, ski, run, trek, bike, golf, ...) - 65 €
UNIVERZÁLNE ORTOPEDICKÉ VLOŽKY 3FEET
(High arch,Mid arch,Low arch) – 35 €
UNIVERZÁLNE ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
(comfort, cushion, energy) - 25 €
UNIVERZÁLNE ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
(comfort 1/2, comfort junior) - 20 €
OBJEDNAJTE SA
Rastislav Petrila

Rastislav Petrila

Dipl.fyzioterapeut

telefon 0915 426 230+421(0)905 167 186
rastotulcik@hotmail.com rastotulcik@hotmail.com
Lenka Bartoňová

Lenka Bartoňová

Dipl.fyzioterapeut

telefon 0915 426 230+421(0)915 426 230
lenkarehabka@gmail.com lenkarehabka@gmail.com
Diagnostika a metódy fyzioterapie
VIAC INFO